PixysGroup : Agentschap Internet communicatie "Full Diensten"

Contacteer ons :

Tel : +32 2 648 84 63
Gsm : +32 477 16 40 11
Email : selossej@pixystree.com


logoOnze Premies & Subsidies

epargne-essentiel-main-3957443-300x153

Toelagen, premies en subsidies…

De Waalse Regio, Brussel hoofdstedelijk gewest en Awex stellen steun voor, bij  de oprichting van websites of andere communicatie basissen (presentatie plakkaat, publicitaire films, websites, Cd-rom,…).

Wij zorgen voor de samenstelling van het hulp verzoek dossier, rekening houdend met uw behoeften.


De beschikbare toelagen:

WALLONIË: Premie voor de oprichting van een E-business Site

U kunt steun ontvangen voor de oprichting van uw E-business georiënteerde website

Bedrag van de hulp

Het bedrag van deze premie is van min 2.500€ en Max. 15.000€ en kan 50% van de realisatie kosten van de Site niet overschrijden.

Het gaat om een Site die ofwel voorstelt:

 • de verkoop van producten of diensten aan een verbruiker,
 • de verkoop van producten of diensten aan een andere economische entiteit,
 • de verdeling van informatie of informaticatoepassingen, met een andere economische entiteit.
 • De Site moet niet  verplicht  Online betaling  voorstellen.
 • E-business laat eveneens het vervoer en de aansluiting op het netwerk van belangrijke informatiestroom toe. Dat het de integratie van productie process /aankoop/verkoop/voorraad van een onderneming, het beleid van zijn contacten met zijn klanten/leveranciers/partners, invoeren van markten Sites of uitwisseling van informatie is, laat E-business aldus de ondernemingen toe om belangrijke winsten van tijd en geld (toename van de productiviteit, de rentabiliteit en de dienst kwaliteit, enz) te bevorderen.

 

Beoogde ondernemingen en het bedrag van de premie:

Het besluit overweegt een premie toe te kennen aan de ondernemingen die een  E-business Site creëren.

Door ondernemingen, bedoelt men:

 • de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO),
 • de groeperingen van KMOs,
 • de feitelijke verenigingen.

In de praktijk

Om deze premie geldig aan te vragen, is het nodig om de volgende documenten terug te sturen, per normale post EN per elektronische post:

 • het ingevulde en ondertekende aanvraag formulier;
 • een strategische discussie wat het installeren van een E-business project betreft;
 • de beschrijving van het project van de E-business Site, met in bijlage een uitvoerige kostenraming

U zult deze documenten HIER vinden:

Ter attentie van:
Direction Générale de l’Economie et de l’Emploi, Direction de Conseil aux Entreprises,
Place de la Wallonie, 1 – bât 3 à 5100 Jambes  ne doit pas être traduit
Tel.: 081/334293 begin_of_the_skype_highlighting 081/334293 end_of_the_skype_highlighting – Fax: 081/334233
E-mail: r.cornille@mrw.wallonie.be

 • Brussel: Steunmaatregelen voor de oprichting van Website en brochure bestemd voor export

Als u promotie documenten voor de uitvoer wilt verwezenlijken, kunt u steun ontvangen.

Deze documenten kunnen de vorm van een brochure aannemen maar er bestaan talrijke andere mogelijkheden, voor zover het er alleen om gaat de producten en de diensten in het buitenland te presenteren.

Deze steun kan slechts eenmalig toegekend worden en kan slechts toevallig zijn evengoed voor brochures als voor de volgende middelen: folders, catalogi, audiocassettes, Cd’s, foto’s, films, videocassettes Cd-rom, websites. De steekproeven worden niet gedekt.

Bedrag:

 • 50% maximum van de realisatie kosten met een plafond van 7.500€;
 • de hulp wordt slechts eens in 3 jaar toegekend worden, behalve als het om kosten van vertaling en omzetting van een al verwezenlijkt document gaat.
 • Introduceren van de aanvraag tot maximum een maand na het begin van de realisatie van het document of andere promotiesteun die in overweging kan genomen worden;
 • de realisatie moet binnen een jaar na de kennisgeving starten;
 • de betaling vindt plaats na ontvangst van de bewijsstukken vergezeld van een exemplaar van het document en een evaluatierapport van het bedrijf over de realisatie.

 

Modaliteiten:

 

Formulieren:

Voor elke nieuwe aanvraag zal er u gevraagd worden een formulier in te vullen van algemene informatie evenals een formulier van verzoek om hulp voor de realisatie van een promotie document voor export.

 

Contact personen:

Mevrouw  Christine L. Lenneberg,
Beleidsdienst, Coördinatie en Begeleiding
Tel.:02/645.34.22
Fax: 02/645.25.70
E-mail: clenneberg@mrbc.irisnet.be

Mijnheer David Scime,
Administratieve assistentie voor dossiers beheer
Tel. : 02/645.25.76
Fax.: 02/645.25.70
E-mail: dscime@mrbc.irisnet.be